Tapahtumat

 
 
 

03.02.2024

Rauni Hulke: Maalauksia ja äänimaailma, 30.1.-25.2.2024, Galleria Moletti


Rauni Hulke:  Maalauksia ja äänimaailma 

30.1. – 25.2.2024 

 Galleria Moletti , Forssan museo

 "Työskentely tähän näyttelyyn alkoi ajatuksella, että haluan maalata luontoa minussa ja sävelien sinfoniaa. Kuva ja ääni voivat olla haaveita ja todellisuutta yhtä aikaa.  Löydän luonnosta maailmankaikkeuden aakkoset. Havaitsen ulkoista, koen sisäistä. Mielen, ajatusten, tunteiden ja äänen kautta pidän yhteyden alkuolevaan ja läsnäoloon.  Haluan maalata aikaa, tilallisuuden ulottuvuuksia. 

Minua ohjaa maalauksen rakentuminen kerros kerrokselta. Etsin maalauksesta jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Haluaisin jossain kohtaa prosessia oivaltaa ja ymmärtää hienovaraisesti liikkuvia läsnä- ja poissaolevuuden tuntemuksia.  

Viiva voi kuvastaa liikettä tai pientä ohutta rajaa elämän ja kuoleman välissä. Maalauksen värialueet kuvaavat läsnäoloa tilassa. 

Miten me kuulemme äänet? Onko äänellä aina oltava joku tunnistettava kohta? Minulle musiikki voi olla jotain täysin selittämätöntä, tuntematonta. Se voi olla ääni, joka kertoo minulle tunteesta, paikasta ja olemisen / elämän merkityksestä.  

Katsojille muodostuu tässä näyttelyssä kollektiivinen kokemus, jossa ääni, värit ja muoto kohtaavat.  

Äänen ja visuaalisen yhteys vie katsojan vieläkin syvemmälle värienmuotojen ja energian maailmaan.  Maalaaminen on prosessi, jossa ajan kululla on merkitystä. Kerrosten kuivumisen odottaminen voi olla tuskallista. Katsoa keskeneräisyyttä suoraan silmiin.  Siinä kohtaa huomaan jotain yhtäläistä elämän kanssa. Olemme keskeneräisiä olemassa olevan tiedon ja kokemuksen asiantuntijoita.  Emme ole koskaan valmiita, kuten maalauskaan ei voi olla.  On vain päätettävä se ajankohta kun en siihen enää koske ja tunnen jonkinlaista täyttymistä maalauksen valmistuttua. Teokset syntyvät itseään varten. 

Näyttelyyn liittyy  hiljaista, liikkuvaa, räiskyvää ja meditatiivista musiikkia.  Äänen elementit ovat osin luonnosta tuttuja. Musiikki soi taustalla taukoamatta.  Ammattimuusikot äänimaailman taustalla ovat Leevi Luoto (Helsinki) ja Ville Hulke (Helsinki)"

 Lepsämässä Rauni Hulke, 8.1.2024  

Kuvataiteilija Rauni Hulke on syntynyt Helsingissä v.1971.  Hänen työnsä ovat useimmin akryylipiirtimillä, akryyli- ja öljyväreillä sekä öljyliiduilla toteutettuja abstrakteja, ekspressionistisia maalauksia.  Hulke on Suomen taidemaalariliiton sekä Helsingin ja Vantaan taiteilijaseurojen jäsen.  

Taiteilijasivu

Yhteys ja lisätiedot:  

p. 0468888955 

e-mailrhulke@outlook.com                     

Kuva: 

Rauni Hulke - Alphabets of universe, 89x80cm, mixed media, 2023. 

---

In English by Rauni Hulke: 

"Work on this exhibition began with the idea that I want to paint nature in me and a symphony of tunes. Image and sound can be dreams and reality at the same time. I find in nature the alphabets of the universe. I see the outside, I experience the inside. Through mind, thoughts, my feelings and voice, I keep in touch with to preliminary and presence. I want to paint time, dimensions of space.

I am guided by the construction of the painting layer by layer, and I am looking for something in the painting that did not exist before.  At some point I would like to understand and realize moving sensations of presence and absence. A line can reflect movement or a small thin line between life and death. The colour ranges of the painting describe the presence in the space. 
How do we hear the voices? Does a voice always have to have a point to recognize? For me, music can be something completely inexplicable, unknown. It can be a voice that tells me about feeling, place, and the meaning of being/life. 

The viewers can experience collectively sound, colours and forms. The audio-visual combination takes the viewer even deeper into the world of colorsshapes and energy.  To paint is a process in which the passage of time is important. Waiting for the layers to dry can be painful. To look the unfinished thing right in the eye. At that point I find something equal with life. We are experts in existing knowledge and experience. We are never finished or ready, just as a painting cannot be. I just must decide when I dont touch it anymore and I feel some kind of fulfillment when the painting is finished. Works are created for themselves. 

This exhibition has been commissioned with quiet, moving, slightly blazing and meditative music from professional musicians in the background of the exhibition space. There are also familiar elements of nature. (360-degree sound technology) Music plays in the background non-stop. Musicians are: Leevi Luoto (Helsinki) and Ville Hulke (Helsinki). 

As materials in paintings, I have used acrylic pencils, acrylic and oil paints and oil pastels." 

Rauni Hulke: Maalauksia ja äänimaailma, 30.1.-25.2.2024,  Galleria Moletti

 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy