Tapahtumat

 
 
 

01.06.2023

Elisabeth San Miguel: Reiän AnatOmia 23.5.–18.6.2023


Elizabeth San Miguel: 

Reiän AnatOmia  

Installaatioita kuvallisuuden ja kirjallisuuden kerroksellisesta tulkinnasta

23.5.–18.6.2023 

Galleria Moletti 

Forssan museo 

 Tämä intermediaalinen installaatiosarja kehkeytyi tuhansien lukutuntien siivittämänä. Monet näistä kokemuksista olivat syvältä luotaavia ja mieltä mullistavia. Tutkin teoksissani visuaalisen ja kirjallisen taiteen kerrostuneisuutta installaatioiden avulla. Teokset ovat myös uudelleentulkintoja teoksista, jotka ne kokonaan tai osin sisältävät. Taiteen tutkimuksen kannalta työt kuuluvat monitahoisia kuva-sana –suhteita tutkivaan suuntaukseen – samalla kun ne lisäävät siihen kolmiuloitteisen installaatiotaiteen. 

 Lukeminen on mielen ja kielen seikkailua. Se antaa tekemistä älylle, tunteille ja keholle. Sukelsin kirjojen kiehtovaan maailmaan heti opittuani lukemaan. Lukemattomiin sosiokulttuurisiin konteksteihin ja aikakausiin sijoitetut monitahoiset ja –kerroksiset teemat, juonet ja henkilöhahmot kuljettivat minut pois omasta ajastani ja elämästäni outoihin ja kaukaisiin maailmoihin. Osa kirjoista avasi uusia avaruuksia myös toisella ja kolmannella lukukerralla; toiset taasen eivät.  

 Luomisprosessin aikana muotoutumassa olevat teokset vetivät minut dialogiin, joka avasi uusia oivalluksia lukukokemukseen. Mainitsen niistä tässä vain muutaman. Pohdin valikoivaa tapaa, jolla lukija voi lähestyä ja tulkita teosta – kirjailijan intentioiden mukaisesti – tai sitten ei. Huomioni kiinnittyi siihen, kuinka monin tavoin kirjan voi ymmärtää riippuen siitä, minkä ikäisenä, missä elämänvaiheessa ja historiallisessa tilanteessa sen lukee. Näyttää siltä, että löydämme teoksista niitä merkityksiä, joita kulloinkin tarvitsemme. Minua ihmetytti nuori viaton minäni, joka ei kyennyt luotaaman teemoja ja tasoja, jotka kypsälle minälleni ovat itsestään selviä. Ja, ihastelin kirjailijoiden kykyä hienovirittää kerronnan tasoja toinen toisiinsa lomittuen. Löysin kirjoja, joista monet olivat vanhentuneet tyylillisesti, teemallisesti tai tarinaltaan. Tämä puolestaan veti huomion siihen, kuinka lyhyt yksittäisen kirjan ja kuinka pitkä klassikon elämänkaari voi olla. 

 Koska keskeinen työmenetelmä oli kontrolloitu polttaminen, pysähdyin myös muistelemaan kirjarovioiden ja taideteosten tuhoamisen karmeaa historiaa ja sitä valtavaa tieto- ja taidemäärää, jonka maailma sensuurin takia on menettänyt. Installaatiosarjassa tuli toimi luovana elementtinä, joka loi kerroksia kerrosten taakse.  

Teosten kirjat ovat löydettyjä ja pois heitettyjä teoksia, joita olen kerännyt sieltä ja täältä. Halusin pelastaa ne pölyltä, kosteudelta ja homeelta, jotka ennakoivat täydellistä unohdusta. Kirjan elämänkierto voi nykyään olla surullisen lyhyt, koska elämme kulutusyhteiskunnassa. Näyttelyn taustalla on siis myös ekologinen kierrätysajattelu recycling ja upcycling prosessien avulla. Nykytermein kierrätin kirjat uuteen elämään visuaalisina teoksina. 

 ______________________________________________________________________ 

 
Elizabeth San Miguel toimii kuvataiteilijana Espoossa. Hän on opiskellut kuvataiteita, taidehistoriaa ja taidekasvatusta Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tuotannossaan hän tutkii ajankohtaisia aiheita, värejä, struktuureita ja visuaalisia elementtejä abstraktion kautta. Traditionaalisten maalaus-, kollaasi-, piirustus- ja 3D-materiaalien lisäksi hän hyödyntää myös kierrätysmateriaaleja. 

Taiteilija on median tavattavissa näyttelynripustuksen yhteydessä ennaltasovittavasti 

 Yhteys ja lisätietoja: 

 elizabet.sanmiguel@gmail.com  | Tel: +358 50 532 5569 | www.elizabethsanmiguel.com | 


Elizabeth San Miguel:

The Anatomy of the Hole  

Interpretations of the Layered Nature of Visuality and Literature Installations 

 23.5.–18.6.2023 

Gallery Moletti 

Forssa Museum 

 

This intermedial installation series arises from thousands of hours of seminal reading experiences. The installations explore the layered nature of both visual and literary arts by marrying them together and making them one. They also serve as reinterpretations of the literary works they contain. In the current art historical research, they locate in the investigations into the complex relationship between the interwoven nature of images and text – whilst adding the aspect of 3D installations. 

 During the creative process, the emerging installations drew me into a dialogue that generated new insights into the experience of reading. I reflected on the selective ways a reader can approach and interpret a literary work – in line with the author’s intent, or not. I was struck by the differences in interpretation a single book can get depending on when one reads it - be it age, life circumstances or the historical context. I came across books that for many are out of date either stylistically, thematically or story-wise. This stressed the differences in books’ lifecycles. 

 Since one key working method was controlled burning of the work, I also pondered on the horrific history of book burnings and the massive amount of knowledge lost to the world due to censorship. For me the burning process formed a creative force as it was the method utilized to create layers behind layers.  

 The books used to create these installations were all throw-aways collected from here and there. I wanted to rescue them from dust, dampness and mold that foreshadow total forgetting. The old books were upcycled to a new life as installations. 

______________________________________________________________________ 

 
Elizabeth San Miguel is a visual artist working in Espoo, Finland. She has studied visual arts, art history and art pedagogics in the University of Jyväskylä, University of Lapland and Hämeenlinna University of Applied Sciences.  Her production explores topical concepts, colors, structures and visual elements through abstraction. In addition to traditional materials in painting, collage, drawing and 3D-work, she works with recycled materials. 

 elizabet.sanmiguel@gmail.com  | Tel: +358 50 532 5569 | www.elizabethsanmiguel.com |


Juliste näyttelystä Reiän AnatOmia, paperileikkauksia kirjasta tehdyssä taideteoksessa.

Elisabeth San Miguel: Reiän AnatOmia 23.5.–18.6.2023

 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy