Tapahtumat

 
 
 

22.09.2022

Arlene Tucker: Solmuja - mielikuvituksen herättäminen/ Knots - awakening the imagination 18.10.- 6.11.2022


Arlene Tucker:  

Solmuja - mielikuvituksen herättäminen / Knots - awakening the imagination

18.10.-6.11.2022 Galleria Moletti

Solmut voivat tarkoittaa hyvin monia eri asioita kaikille. Solmut ovat erittäin henkilökohtaisia, subjektiivisia ja samalla hyvin konkreettisia, mutta abstrakteja. Tucker on tutkinut solmujen maailmaa vuodesta 2017 lähtien keinona löytää tiloja solidaarisuudelle, kuulumiselle ja oman merkityksenmuodostusprosessin ymmärtämiselle. Forssan museon Galleria Molettissa sijaitseva Knots-näyttely on kokoelma visuaalisia ja ääniteoksia, tekstuuria sekä tekstiä. Se, mikä herää katsojan mielessä, kuten Tuckerin mielessä, on itse taideteos. Solmuilla on kyky ohjata meitä sisäisten maailmojemme visualisointiprosessissa. Se antaa meille tilaa herättää mielikuvituksemme

"Miksi solmu on minulle niin tärkeä? Minusta tuntuu, että koko elämäni on iso solmu ja olen jossain siellä. Jotkut osat tuntuvat tiukemmilta tai naarmuisemmilta kuin toiset, mutta se lanka tai silmukka paljastaa itsensä sillä hetkellä. Elämä on sellaista - se jatkuu, se alkaa jostain, on vähän tyyntä ja sitten se jatkaa eteenpäin. Odotan innolla tarinoiden jakamista ja merkityksenmuodostusprosessimme ymmärtämistä, kun avaamme solmut Forssassa."

Näyttely on esillä 18.10.-6.11.2022. Luvassa pari työpajaa. Jos haluat pyytää yksityistä tai ryhmä ohjausta Solmu-sessiota Tuckerin kanssa, ota yhteyttä häneen osoitteessa ryijyweavingwishes@gmail.com.

Kemê oli Tuckerin vastuullisuuskumppani tämän näyttelyn kehittämisen aikana. Siinä mielessä hän tuki näyttelyn ja yleisön monimuotoisuutta, osallisuutta, saavutettavuutta ja yhteenkuuluvuutta. Pellicer on monitieteinen taiteilija, runoilija ja kulttuurityöntekijä, joka asuu Helsingissä. Moninaisuusagenttina ja kulttuurialan työntekijänä hän keskittyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja työskentelee kokonaisvaltaisesti kulttuurisen monimuotoisuuden, osallisuuden, yhtäläisen saavutettavuuden ja osallisuuden, muuttoliikkeen, antirasismin sekä taidealan hyvien käytäntöjen parissa.

Taiteilija tavattavissa näyttelyn ripustuksen yhteydessä ennaltasovittavasti.

Yhteys:

Arlene Tucker, ryijyweavingwishes@gmail.com.

INSTALLATIONS OF ARLENE TUCKER IN GALLERIA MOLETTI 18.10-6.11.2022

Knots can mean very many different things to everybody. Knots are extremely personal, subjective and all the while very concrete yet abstract. Tucker has been exploring the world of knots since 2017 as a means to find spaces for togetherness, belonging, and understanding one's own meaning making process. Knots exhibition at Galleria Moletti located within Forssa’s museum will be a collection of writing in visual and audio format accompanied with textures. What is awakened in the viewer’s mind, as it was in Tucker’s, is the artwork itself. Knots have the ability to guide us in the process of visualizing our inner worlds. It gives us space to awaken our imagination.

“Why is a knot so relevant to me? I feel like my whole life is a big knot and I’m somewhere there. Some parts feel tighter or more scratchy than others, but that string or that loop is how it reveals itself in that moment. Life is like that — it continues, it starts somewhere, has a bit of a lull and then it moves on. I look forward to sharing stories and understanding our meaning-making process as we open up knots in Forssa.”

The exhibition will run from 18.10.-6.11.2022. There will be a couple of workshops. To request a private or group Knot session with Tucker, please reach out to her at ryijyweavingwishes@gmail.com.

Kemê Pellicer was Tucker’s accountability partner during the development of this exhibition. In that sense, she supported the diversity, inclusion, accessibility and belonging aspects of the exhibition and the audience. Pellicer is a multidisciplinary artist, poet, and cultural worker based in Helsinki, Finland. As a diversity agent /culture worker, her focus is on social justice, working holistically with cultural diversity, inclusion, equal access & participation, migration, antiracism and best practices in the art field. 

Contact:

Arlene Tucker, ryijyweavingwishes@gmail.com.
Arlene Tucker: Solmuja - mielikuvituksen herättäminen/ Knots - awakening the imagination  18.10.- 6.11.2022

 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy