KULTTUURIPERINNÖN PELASTUKSEN ABC ON USEAN MUSEON YHTEINEN TAKO-HANKE


Kun Finlayson Forssa Oy:n kangaspainon toiminta Forssassa päättyi vuonna 2009, Forssan museo otti talteen suomalaisen teollisen painokankaan historiaan liittyvää esineistöä, kankaita ja arkistoaineistoa suuria määriä. Aineistolle vuokrattiin ylimääräinen säilytystila useaksi vuodeksi – se oli ainoa vaihtoehto täystuholle. Kun Michelin-tähdellä palkittu ravintola Postres Helsingissä lopetti toimintansa vuonna 2014, ehti Hotelli- ja ravintolamuseo dokumentoida Postresin toimintaa mm. valokuvaten ja tallentaen esineistöä yhteistyössä yrityksen omistajatahon kanssa. Viime vuonna Microsoftin tuotekehitysyksikön toiminnan hiipuessa Tampereella yhteistyö yrityksen ja museokeskus Vapriikin kokoelmayksikön välillä tuotti hallitun läpileikkauksen tamperelaista mobiilialan tuotekehityshistoriaa esineinä, haastatteluina ja valokuvina. Näiden tapausten väliin jää laaja skaala erilaisia yritysten muutostilanteita, joissa museot tallentavat niukoilla resursseilla mutta vahvalla ammattietiikalla yritysten kulttuuriperintöä kokoelmiinsa – siis tulevaisuuteen. Kuinka yritysten toimintaa saataisiin tallennettua entistä paremmin yhteiskunnan muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa?

Museoilla on taitoa, tarvetta ja kiinnostusta erilaisten nykyajan ilmiöiden, kuten teollisen tuotannon ja palvelualan yritystyön ja organisaatioissa tehtävän työn, dokumentointiin. Resursseja säännölliseen tallennukseen – ennen konkurssin kaltaista pakkotilannetta – on kuitenkin näinä päivinä niukasti. Yritysten ja yrityksenkaltaisesti toimivien organisaatioiden tieto siitä, että museot ovat kiinnostuneita museon toiminta-alueen tai -alan yritystoiminnan tallennuksesta, voi olla vähäistä. Samoin käsitys siitä, mitä hyötyä yrityksille tai organisaatiolle itselleen oman toiminnan tallennuksesta voisi olla. Museot kaipaavat tietoa hyvistä käytännöistä. Yritykset ja organisaatiot puolestaan motivaatiota tallennukseen ryhtymiseksi.

Näihin haasteisiin pureutuu Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC ( Pela ABC) , usean suomalaisen museon yhteishanke, joka syntyi Suomen ammatillisten museoiden kokoelma- ja tallennusyhteistyöverkosto Takon puitteissa, tuotantoa ja palveluita tallentavien museoiden yhteisponnistuksena.

Hankkeessa vahvistetaan yritysten,  organisaatioiden  ja museoiden yhteistyömahdollisuuksia edellämainittujen toiminnan tallennukseen liittyen. Museoiden erilaiset kokemukset ja kokemuksista tislautuneet toimintatavat kerätään museoille suunnattavaan ohjekirjaan. Yrityksiä ja organisaatioita puolestaan rohkaistaan oman toimintansa jatkuvaan tallennukseen kevyen manuaalin avulla. Sekä ohjekirja että manuaali julkaistaan verkkojulkaisuina kesällä 2017 ja ne on tarkoitettu ohjeeksi ja avuksi kaikille Suomen museoille, yrityksille,  organisaatiolle ja muille työn tallennuksesta kiinnostuneille tahoille.  

Elokuussa 2016 alkanut hanke on kestoltaan vuoden mittainen. Sitä hallinnoi Forssan museo. Hankkeessa ovat haastatteluin mukana  Hotelli- ja ravintolamuseo, Helsinki, Tekniikan museo, Helsinki, Kansallismuseo, Helsinki, Helsingin kaupunginmuseo, Turun museotoimi, Keski-Suomen museo, Jyväskylä,  Suomen käsityön museo, Jyväskylä, Varkauden museo, Suomen metsämuseo Lusto, Punkaharju, Lahden museot, Työväenmuseo Werstas, Vapriikki - Tampereen museot sekä Elinkeinoelämän keskusarkisto Elka.  

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC mahdollistuu Museoviraston innovatiivisille hankkeille tarkoitetun avustuksen turvin. 

Pela ABC:tä on käsitelty myös Vorssammuseo-blogissa.  

Lisätietoja hankkeesta:

Kristiina Huttunen, projektikoordinaattori, p. 03-4141 5101, kristiina.huttunen@forssa.fi

Yläreunan kuva: Forssan Kutomon yhteydessä olevan voimalaitoksen säiliötä puretaan 25.11.2010.  Kuva: Allu Kurka


Näyttelyt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibility report | login Synergia Foxy