Ajankohtaista

 
 
 

10.04.2014

Hans Viebrock: Outoja hedelmiä 16.4.-4.5.


Hans Viebrock (s. 1962) on Tampereella asuva valokuvataiteilija ja graafinen

suunnit­telija, joka käsittelee valokuvateoksissaan yksilön kokemusta ympäristöstään.

Outoja hedelmiä on dokumentaarinen ja valokuvataiteellinen projekti, joka kartoit­taa

kaupunkien reuna-alueille kätkeytyviä ”unohdettuja” alueita ja niistä löytyviä

omaehtoisia ilmaisutapoja ja marginaalisen elämäntavan jättämiä jälkiä. Tarkastelun

keskiössä ovat erityisesti olleet Tampereen vanhojen teollisuusalueiden autioituneet

asuin- ja tehdasrakennukset ja niiden muuttuminen graffititaiteilijoiden,

asunnotto­mien ja muiden vastakulttuuristen ryhmien toiminnan kohteena.

 

Outoja hedelmiä on ilmaisussaan myös digitaalisen valokuvan mahdollisuuksia

hyö­dyntävä projekti. Tulkinnallisesti sen voi nähdä häilyvän vanhakantaisen

dokumenta­rismin ja puhtaan fantasian välimaastossa.

 

Outoja hedelmiä tukee Pirkanmaan taidetoimikunta keväällä 2014 myöntämällään

työskentelyapurahalla.

 

Lisätietoja:

hevonkuusi.org/hansvie

Taiteilijan yhteystiedot:

Hans Viebrock GSM 040-740 7350

hansvie@hotmail.com


 

 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy