Ajankohtaista

 
 
 

15.02.2014

Ville Wikstedt HIDDEN PERSONALITY 21.2.-23.3.


Ville Wikstedt

Hidden Personality – Seitsemän näkökulmaa ihmisyyteen

Esillä olevat teossarjat käsittelevät universaalia ihmisyyttä ja sen kulttuurisidonnaista ilmenemistä.Teokset tuovat katsojan eteen ihmisyyden itsessään, eri kulttuurit ja sitä kautta monikulttuurisuuden haasteet jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi niissä on nähtävissä se, miten ihmisten ympäristö peilautuu kahdensuuntaisesti sosiaalisen median ja elettävän elämän välillä. 

Wikstedtin teossarjojen teemat perustuvat maahanmuuton ja kulttuurien sopeuttamisen kanssa työskentelevän kulttuuriantropologin kanssa käytyihin keskusteluihin vuosien aikana. Keskustelujen lisäksi Wikstedtin omat havainnot ja niistä syntyneet pohdinnat ovat nähtävissä teosten monikulttuurisuuden kipupisteitä käsittelevissä teemoissa.

Näyttely koostuu seitsemästä erillisestä kuvasarjasta. Vaikka sarjat ovat erillisiä, ne täydentävät toisiaan ja lopulta ne muodostavat kokonaisuuden. Kokonaisuutena teokset haastavat ihmisyyteen liittyvät ennakkoasenteet ja pelot sekä kulttuurisidonnaisuuden ja nostavat esiin universaalin ihmisyyden.

Wikstedtin tavoite on kuvillaan herättää keskustelua hänelle itselleen tärkeiden ihmisyyden ja monikulttuurisuuden teemojen ympärillä. Hän haastaa katsojat irrottautumaan mm. kasvatuksen, uskonnon, kulttuuriperinnön tai mielipidevaikuttajien luomista ennakkoasenteista. Lisäksi hän kannustaa katsojia astumaan omalle epämukavuusalueelleen ja näkemään myös sen puolen. 

Näyttely on avoinna museon aukioloaikoina ti –to 12-18, pe-su 12-16.

 

Yhteystiedot:

ville@wikstedt.fi

www.wikstedt.fi

 

Forssan museon Aulagalleria

Wahreninkatu 12

30100  Forssa

www.forssanmuseo.fi

 

 


 

 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy