Ajankohtaista

 
 
 

23.12.2021

Hannele Heino: Muistumia 4.1. - 30.1.2022


 


”Paikat ja hetket tunnekokemuksina”

Alkuperäinen ”Kerrostumia” teossarja sai ajatuksellisesti alkunsa rakkaan ja läheisen ystäväni kanssa käydyistä keskusteluista, sekä yhteisistä mieleenpainuvista kuvausmatkoista kaivoksiin ja sodanajan bunkkereihin ympäri Etelä-Suomea. Maisemantutkimus, historian läsnäolo, paikkaan perustuva mielikuva, sekä intuitiona syntyvä vahva tunnekokemus sekoittui pohdintaan omasta olemassaolosta ja sen merkityksestä.

Omassa työskentelyssäni koettu paikka peilautuu ihmismieleen ja sen kerroksiin, jotka muotoutuvat osaksi työtä. Teosteni taustalla on luonnon tai ihmisen muovaamiin tiloihin jätetyt viestit tai jäljet, joita luonto on aikojen kuluessa jatkanut omalla tavallaan. Eroosio on kuluttanut pintoja ja luonto kasvattanut erilaisia kasvustoja. Ihminen on merkinnyt käyntinsä ja yhdessä luonnon jälkien kanssa synnyttänyt uuden visuaalisesti rikkaan maailman.

Työskentelyssäni en vain dokumentoi näitä tiloja ja jälkiä, vaan ne toimivat lähtökohtina tilan, pinnan, oman mieleni ja tunnemaailmani tulkinnalle, joka työskentelyn aikana saa visuaalisen muodon. Se mikä on jäänyt näkemättä, saattaa tulla nähdyksi kuvallisen prosessin avulla. Kerroksellisuus syntyy nykyhetken ja historian kohtaamisesta ja pinta saa uudenlaisen merkityksen. Teokset ovat lopulta kuin syväluotaavia päiväkirjamerkintöjä, mielenmaisemia ja tarinoita, jossa sisäinen maailma, sekä alitajuiset valinnat tietoisten valintojen rinnalla ovat muodostaneet uuden kuvan. 

Osa tämän näyttelyn teoksista on ollut fyysisesti esillä ”Kerrostumia” kokonaisuuksissa aikaisemmissa näyttelyissä. Nykyinen näyttely ”Muistumia” syntyi uusien teosten myötä, sillä huomasin niiden olevan ”muistiaisia” menneestä, jota on edelleen läpikäytävä päästäkseni eteenpäin. Palasin vielä kerran aiempaan kuvamateriaaliin, tuntoihin sekä kokemuksiini ja huomasin, kuinka vahvasti kaikki edelleen vyöryi mieleeni. Tunnetason prosessointi jatkui ja etsin muistiini säilötyn koetun paikan kadonnutta hetkeä ja sisäisen maailmani välistä kosketuspintaa, jossa menetyksen ja poissaolon tunne oli edelleen vahvana läsnä. Galleria Moletin näyttely on viimeinen osakokonaisuus projektista, joka on nyt kestänyt useamman vuoden.

Olen Vantaalla asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Teosteni teemat ja aiheet pohjautuvat usein ympäristöni ja elämäni tapahtumiin, jotka vaikuttavat niin vahvasti, että niiden käsittely on jollain tavalla kohdallani väistämätöntä. Minua kiinnostaa mielen liikkeet ja tunnetason prosessointi suhteessa koettuun kokemukseen ja ympäristöön. Useimmat työt ovat sisäisen elämäni, sekä sen ulkoisten heijastusten kuvia ja muotoja. Väri, pinta ja muoto muodostavat kerroksellisen kokonaisuuden, joka rakentuu työskennellessä osin päiväkirjanomaisista luonnosmuistiinpanoista. Työskentelen prosessinomaisesti ja monilla eri menetelmillä, mutta valitsen työskentelyssäni kuitenkin aina tietyn menetelmän tai materiaalin, joka parhaiten sillä hetkellä omalla kohdallani tuntuu toimivan, ja joka palvelee ilmaisullaan tarkoitustani ja teosten sisältöä.


Galleria Moletti / Forssan museo
Wahreninkatu 12
30100
Forssa

Avoinna
TI-PE 10-16
LA 10-14
SU 12-16

Galleria Moletin näyttelyihin on vapaa pääsy.

Hannele Heino: Muistumia 4.1. - 30.1.2022
 

 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy